ນັກວິຊາການດ້ານນິຕິສາດ

ການສ້າງບໍລິສັດ ONLINE ໃນອອສເຕຣເລຍຂ້ອຍຄົ້ນພົບນິຕິບັນຍັດອົດສະຕາລີ

ນິຕິ ກຳ ໃໝ່ ZEALAND

ການສ້າງບໍລິສັດ ONLINE ໃນປະເທດລັດນິວສ໌ແລນຂ້ອຍຄົ້ນພົບນິຕິ ກຳ NZ

SAMOA JURISDICTION

ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍໃນປະເທດຊາມາຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນພົບນິຕິບັນຍັດຂອງຊາມູໂອ.

COOK ISLANDS JURISDICTION

ການສ້າງສະຖິຕິທາງອິນເຕີເນັດໃນເກາະ COOK ຂ້ອຍຄົ້ນພົບນິຕິ ກຳ ກ່ຽວກັບເກາະ COOK.